Grøn boble kan blive værre end finanskrisen

Investeringsprojekter i vedvarende energi er højrisikable og kan bryde sammen når som helst, siger finansrådgiveren Per Wimmer, der selv har været med til at skrue flere af projekterne sammen økonomisk. Politikerne køber alt hvad der er grønt uden at forstå økonomien bag, tilføjer han.

Verden står overfor en grøn boble, der kan blive værre end finanskrisen, som blev udløst af spekulation i fast ejendom. Mange af de spekulanter, der udløste ejendomskrisen, har nu kastet sig over projekter indenfor vedvarende energi. Men projekterne vil udløse den samme form for krise, som ejendomsspekulationen. Vi ser allerede eksempler på det i Spanien og Tjekkiet.

Advarslen mod en ny grøn finanskrise kommer fra finansmanden, forfatteren og filantropen Per Wimmer. Han fremsætter den i en ny anmelderrost bog, “Den grønne Boble – hvordan gode intentioner er blevet til svimlende spekulation”.

Som investorrådgiver i London i en årrække har Per Wimmer selv været med til at skrue en række vind og sol-energiprojekter sammen økonomisk. Men de er meget sårbare overfor rentestigninger og staternes manglende evne til at opfylde deres økonomiske forpligtelser.

Alle projekterne er baseret på en høj statsgaranteret pris for strømmen. Men i flere lande, bl.a. Spanien, Italien, Tjekkiet og Bulgarien, har staterne svigtet deres forpligtelser og bragt investorerne i store vanskeligheder. I andre stater – bl.a. Tyskland – er statstilskuddet til grøn energi så højt, at det i længden bliver økonomisk uholdbart for staten at opfylde sine forpligtelser, mener Per Wimmer.

Han peger desuden på, at mange vedvarende energi-projekter er højt gearede og derfor kan udløse store tab.

Desuden mener Per Wimmer, at de fleste i de vedvarende energiformer ikke er økonomisk konkurrencedygtige med fossile brændsler og heller ikke har udsigt til at blive det i en overskuelig fremtid.

Han advarer i bogen mod at sætte bindende mål for, hvor stor en del af energiforsyningen, der skal komme fra vedvarende energi. Han går ind for en omfattende begrænsning af CO2-udledningen, så den globale opvarmning bremses.

Men han mener at politikerne – også i Danmark – satser for meget på vedvarende energi, der ikke bliver rentabel. I stedet bør pengene bruges på a-kraft, vandkraft, gas og energibesparelse, som er den hurtigste måde at imødegå klimaproblemerne på.

“Politikerne falder for alt, hvad der lyder grønt, uden at sætte sin ind i de økonomiske kalkuler bag vedvarende energi. Jeg kommer med den økonomiske snusfornuft og foreslår, at vi bruger pengene mere fornuftigt, så vi hurtigere kan bremse den globale opvarmning”, siger Per Wimmer.