DEN GRÖNA BUBBLAN - Hur goda intentioner blev till svindlande spekulationer av Per Wimmer.

Jag var i Stockholm på Hotellet där Per Wimmers bokrelease hölls under 
juni månad. Boken heter Den gröna bubblan, hur goda intentioner blev 
till svindlande spekulationer.
 
Per är en engelsk finansman, född i Danmark men bor och arbetar i 
England. Hans bakgrund är som finansman hos flera av världens ledande 
finansföretag varav sitt egna som han startat för ett antal år sedan. 
Han har under sin tid som investerare specialiserat sig på gruvdrift, 
olja, gas och förnybar energi. Varje dag arbetar han med energi- och 
råvarubolag och hjälper dem hitta finansiering till sina projekt.  Han 
kan endel om den här miljön och har erfarenheter som ligger till grund 
för boken.
 
Han skriver om den gröna bubblan, där statliga suventionsprogram har 
lett till överinvesteringar i den förnybara energisektorn. Hans tanke 
var att hans bok skulle bli en varningsklocka men i takt med hans 
skrivande så har verkligheten börjat komma ikapp och idag står vi inför 
problem. Nationella regeringar har fått investerare att satsa lånade 
pengar på väldigt osäkra projekt. Nu ser vi riskerna.
 
Enligt Per bör man komma ihåg att subventioner alltid skapar en 
konstgjord marknad. Själva poängen med att vrida investerarnas beslut i 
en önskvärd riktning. I detta fallet var målet att öka andelen förnybar 
energi.
 
Han säger vidare
– Som skattebetalare har vi en viktig roll att lista ut svaret, för det 
är våra pengar som politiker just nu väljer att satsa på en specifik 
vision om hur framtidens förnyelsebara energi ska se ut. Besluten drivs 
mer av politik än av ekonomi och de två perspektiven pekar inte åt samma 
håll.
 
Hans bok är uppdelad i två delar varav den första handlar om världens 
energi. Den andra delen handlar om den gröna bubblan och där beskriver 
han hur vårt energibehov växer och vilka energislag vi har att använda 
oss av idag. Han beskriver även hur de goda gröna intentionerna lockar 
till sig sol-och-vårare som belånar sig till stora vinster. De använder 
samma knep som under bolånekrisen.
 
Per skriver på ett lättsamt och förklarande sätt och jag rekommenderar 
starkt denna bok, som är värd varenda krona. För er som vill läsa mer 
Per Wimmers bok gå in på http://www.timbro.se/bubblan
 
Helene Brandt, 2014