Spekulationer i grön energi kan bli orsaken till nästa finanskris, skriver Tobias Bäckström. Foto: Lars Pehrson/TT

Sluta pumpa bubblan!

När den globala medeltemperaturen inte har stigit på 18 år blir det allt svårare att upprätthålla föreställningen om att vi står inför ett klimathot.

Det är de som påstår det som har bevisbördan. Men oavsett vad man har för uppfattningen i den frågan är det ytterst tveksamt om satsningar på vindkraft och annan så kallad grön energi skulle vara rätt väg att gå. Nu har först företrädare för Kyrkvinden och sedan Anders Thorendal och Henrik Grape uppmanat till investeringar i vindkraft.

Jag skulle dock, på goda grunder, avråda stift och församlingar från att ge sig in i sådana investeringar och alla som går i sådana tankar borde läsa Den gröna bubblan av Per Wimmer för att få ett annat perspektiv på saken. Han varnar där för att nästa finanskris kommer vara orsakad av vidlyftiga spekulationer och naiv tro på ”grön” energi.

Per Wimmer är entreprenör och affärsman och har en bakgrund på flera ledande finansföretag, bland annat Goldman Sachs i New York. Han är alltså väl förtrogen med marknadens mekanismer. Dessutom tror han i grunden på den förnyelsebara energin, vilket gör honom svårare att avfärda. Men som han ser det, kommer statliga subventioner och billiga krediter förstöra för dessa energislags framtid: det som inte är ekonomiskt hållbart är inte hållbart alls. Subventioner fungerar bara så länge de betalas ut och drar under tiden till sig fel folk till branschen. Genom olika smarta upplägg kan entreprenörer etablera sig, plocka på sig av de statliga pengarna och lämna innan bubblan spricker.

Hela idén med att subventionera fram vissa energislag bygger på att politiker tror att de kan se in i framtiden. De tror att de kan avgöra vilket energislag som kommer gälla i framtiden och så vill de bara ge detta en liten hjälp på traven. Men ingen vet hur vi kommer producera energi om 50 år. Om det rör sig om nästa generation kärnkraft, fusionskraft eller solpaneler i rymden har vi ingen aning om (fast vi kan vara ganska säkra på att det inte kommer vara vindsnurror).

Redan nu tyder allt på att vindkraften är en gigantisk felsatsning. Affärerna flyter så länge statligt stöd fortsätter att pumpas in, stöd som samtidigt blåser upp bubblan. Dessutom är gröna energiprojekt ovanligt högt belånade, vilket gör dem ännu mer sårbara om räntan stiger en aning.

Innan man satsar av kyrkans pengar bör man tänka sig för både en och två gånger, så att man inte går in i vanskliga högriskprojekt – särskilt när det ändå inte gagnar miljön.

Tobias Bäckström
präst i Kindaholm