Opinionsintervju: Per Wimmer

Per Wimmer. Varnar för grön bubbla. Bild: Foto: Privat 

Per Wimmer har en lång erfarenhet av finansbranschen och är känd för att identifiera bubblor. Han driver ett eget investeringsbolag och är aktuell med boken Den gröna bubblan (Timbro förlag) i vilken han varnar för att en ny bubbla är på väg att spricka.

Vilken är bubblan som du har identifierat?

– Den gröna bubblan som vi ser i dag är farligare än fastighetsbubblan. Det som händer är att de stora statliga subventionerna till förnybar energi successivt bygger upp en bubbla. Många av dessa gröna projekt skulle inte klara sig utan statliga subventioner och många dras dessutom med stora lån. När skattebetalarna undrar vart deras pengar går och politikerna börjar dra tillbaka subventionerna kommer det hela att kollapsa.

Om detta problem existerar, varför fortsätter politikerna att pumpa in pengar i olika projekt?

– Grön energi har närmast religiösa övertoner: den kan inte kritiseras. I den politiska och mediala debatten ses grön energi som något med endast positiva sidor och därför vinner politikerna följaktligen i popularitet genom att stödja sådana projekt. Detta oberoende av vilka konsekvenser det kommer innebära på sikt.

Är du motståndare till alla typer av subventioner eller förespråkar du en medelväg?

– Jag har ingenting emot subventioner i sig, ibland kan de vara befogade. Många gröna projekt behöver stöd i början, vilket också lönar sig på sikt, men man måste hitta en gräns. Fem år är en bra utgångspunkt, därefter bör projekten kunna bära sig själva. Det finns grön teknik som är långsiktigt hållbar och dit bör subventionerna gå. Men en hållbar grön energi måste på sikt vara ekonomiskt gångbar och kunna bära sig själv.

Alla gröna tekniker klarar sig inte utan ekonomiskt stöd. Hur ska dessa tekniker kunna utvecklas om stater inte vågar satsa pengar?

– Det vore betydligt klokare om de berörda staterna höjde anslagen till sina universitet. Det är bättre att forskarna får sköta forskningen – där kan negativa resultat kan bli en del av den samlade kunskapen i stället för att innebära stora ekonomiska förluster för skattebetalarna.

Vad anser du om Sveriges framtida energiförsörjning?

– Sverige har på flera sätt varit ett föredöme vad gäller just energiförsörjning. Det har varit en stor fördel att använda sig av flera olika energikällor, där kärnkraft och vattenkraft har utgjort en bra grund. Dagens svenska miljödebatt är tyvärr allt för kritisk mot kärnkraften, men förhoppningsvis får de åsikterna inte ett alltför stort inflytande över den svenska energiförsörjningen. Det krävs en blandning av hållbara energikällor för att kunna få en grön ekonomi. Här spelar kärnkraften en viktig roll.

Kärnkraft är en kontroversiell energikälla. Vad du tycker du om den?

– Jag älskar kärnkraft! Det finns dock både fördelar och utmaningar. Till nackdelarna hör att det är väldigt dyrt att konstruera nya kärnkraftverk, men det lönar sig på sikt. Den andra nackdelen är slutförvaringen av det radioaktiva ämnet. Ingenjörerna har dock kommit långt och med den tekniska utvecklingen kommer detta inte att vara något större problem på sikt. Fördelarna väger dock tyngre. Kärnkraften har inga skadliga utsläpp, genererar väldigt mycket energi och kan göra det under dygnets alla timmar.