Investeringer i grøn teknologi kan blive den næste boble på Wall Street, vurderer Per Wimmer

Bøger: Wall Streets næste boble er grøn

Af Lars Ramme Nielsen, cand.scient.pol og salgs- og marketingchef i Wonderful Copenhagen

Med sig selv i centrum dissekerer Per Wimmer Wall Street og de seneste 15 år af verdens økonomiske historie. Wimmer argumenterer for, at der er mange paralleller mellem dot com- og boligboblerne og en kommende boble, som han mener, har rod i grøn energi og teknologi.

Bedømmelse:
 
For 12-15 år siden bestod den gennemgribende forandring i, at hele verden pludselig skulle gå online. I dag skal al energi pludselig være grøn.

Bag kulisserne i Wall Street

Wall Street er en mange facetteret bog. Det er en øjenvidne-skildring bag kulisserne i Wall Street, og det er en bog om menneskelig psykologi.

Samtidig er det en ledelsesbog, hvor Wimmer tager udgangspunkt i de principper, som han gennem årene på Wall Street har tilegnet sig og gjort til sine forretningsmæssige hjørnesten.

Det er umuligt ikke at få stor respekt for Wimmer. CV’et viser en fransk studentereksamen på rekordtid, tre mastergrader fra København, Harvard og Europaskolen i Brügge og karrierer hos McKinsey, EU-Kommissionen og i verdens førende investeringsbanker med Goldman Sachs i spidsen.

Og i privatsfæren er det faldskærmsudspring over Himalaya, og det rumeventyr der har gjort Wimmer kendt i den brede danske offentlighed, der er imponerende overskrifter.

Hyldestskrift der holder


Det er lidt svært at blive helt klog på formen i Wall Street.

Hvornår redigerer Sune Aagaard? Hvornår holder han mikrofonen frem? Og hvornår er det Aagaards pen?

Wimmer kommer fra Slagelse i jantelovens hjemland. Derfor er det befriende at se, at Wimmer/Aagaard tør kaste sig ud i et bogprojekt, der med hovedpersonen i tredje person nærmer sig et hyldestskrift til Wimmer selv.

For eksempel denne (egen-)karakteristik:” …der var mange, som havde fået øjnene op for Wimmer Financial og bankens entreprenante og velrenommerede grundlægger med det flotte CV og det gode netværk, som virksomheder og investorer kunne lukrere på.”

Med Wimmers bemærkelsesværdige karriere, og konteksten i Guds eget land in mente, falder det naturligt.

Finansielle masseødelæggelsesvåben

I ’Wall Street’ afdækkes på glimrende vis årsagerne til de to seneste bobler i verdensøkonomien: IT boblen i 2001 og boligboblen der skabte finanskrisen i 2008.

Det er komplekst stof, som det er lykkedes Wimmer/Aagaard at gøre tilgængeligt for læseren. Vi får en stærk indføring i 00’ernes nye risikoprodukter – swaps, derivater, futures og credit default swaps.

Og Wimmer/Aagaard forklarer, hvordan CDO’er – collateralized dept obligations – var de værdipapirer, der med en uigennemsigtig sikkerhed i boliger pustede boblen op. Dette ikke mindst accelereret af spekulationsprodukter, der så at sige spillede på usikkerheden om lånene kunne indfries. Warren Buffett har kaldt dem finansielle masseødelæggelsesvåben.

Den grønne boble

Måske allermest interessant i disse post-valgkampsdage er Wimmers analyse af grøn energi og miljøteknologi.

Analysen er, at kombinationen af politikere der er forelskede i vindmøller og en brandvarm klimadagsorden betyder luftkasteller bygget på kviksand.

Politikerne allokerer penge og gratis risiko i form af garantier efter grøn energi og teknologi, hvorfor investeringerne ikke er i sync med virkeligheden.

’Wall Street’ bør derfor særligt læses af dem, som har den tro, at politikere kan skabe levedygtig vækst igennem såkaldt målrettet støtte til grønne løsninger.

Wimmer/Aagaard argumenterer overbevisende. De økonomiske incitamenter, der er omdrejningspunktet for forståelsen af hvorfor bobler opstår, brister og bliver til kriser, er i den grønne økonomi skruet forkert sammen, hvis målet er en langsigtet, stabil vækst i økonomien.

Ifølge d’herrer befinder den grønne energi sig et sted i den idealistiske sfære, hvor gode intentioner og ønsker om at løse store og alvorlige problemer for verden står i vejen for en nøgtern vurdering af potentialet.

Fordi Wimmer selv lever af corporate finance af grønne virksomheder taler hans analyse med endog stor vægt. Måske et par af de mest højtråbende politikere i den seneste valgkamp kunne have glæde af at læse med.

Lars Ramme Nielsen er Cand.scient.pol og salgs- og marketingchef i Wonderful Copenhagen. Her arbejder han med at sælge og promovere København som destination for firmamøder, konferencer og technical visits. Lars er i bestyrelsen for foreningen Meetingdata og President Elect i Meetings Professional International (MPI).

Anmelder: Lars Ramme Nielsen
Stjerner: 5 af 6
Titel: Wall Street
Forfatter: Per Wimmer i samarbejde med Sune Aagaard
Forlag: Lindhardt og Ringhof
Sider: 248 sider
ISBN: 9788711417393
Pris: 299,95 kr.

 

Anmelder: Lars Ramme Nielsen – Stjerner: 5 af 6 – Titel: Wall Street – Forfatter: Per Wimmer i samarbejde med Sune Aagaard – Forlag: Lindhardt og Ringhof – Sider: 248 sider – ISBN: 9788711417393 – Pris: 299,95 kr.