Navnlig navne

Per Wimmer, der studerer på Harvard University i USA, har som den første dansker fået tilkendt graden MPA – Master in Public Administration – ved universitetets John F. Kennedy School of Government. Per Wimmer er grundlægger af og valgt til første præsident for Harvard Scandinavian Society, der arbejder for at fremme skandinavisk kultur på Harvard og har skabt et professionelt og socialt netværk for universitetets skandinaviske studenter.

Mogens Rulykke, arkitekt MDD, er valgt til formand for organisationen Boligtrivsel i Centrum, hvor han efterfølger Eva Damgaard fra Lejernes Landsorganisation. Boligtrivsel i Centrum er en paraplyorganisation for 18 medlemsorganisationer, der rådgiver bla. om seniorbofællesskaber. Bestyrelsen er sammensat af repræsentanter for Danske Arkitekters Landsforbund, Omsorgsorganisationernes Samråd, OK-Fonden og Foreningen Bofælleskab for Ældre.

Hans Jørgen Stephansen, 52-årig jurist, er blevet valgt til formand for hovedbestyrelsen i Landsforeningen Værn om Synet. Medstifter af foreningen og formand gennem mange år, forhenværende folketingsmedlem, gårdejer Gustav Holmberg, har ønsket at trække sig fra hovedbestyrelsen men fortsætter i repræsentantskabet.
Nyvalgt til hovedbestyrelsen blev tidligere sundhedsminister Torben Lund. Steen Bonde, cand.scient.pol., er udnævnt til sekretariatschef i Strukturdirektoratet for Landbrug og Fiskeri. Oluf Aagaard er blevet direktør i »Nydansker« – Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Bjørn Elmquist, der netop er valgt til formand for Det Danske Center for Menneskerettigheder efter Anker Jørgensen, har ønsket at træde ud af direktionen. Han bliver til oktober beskikket som advokat og vil fremover løse ad hoc opgaver for foreningen. Inger Højris, læge ved Århus Kommunehospital, har fået tildelt 10.000 kroner fra medicinalfirmaet Bristol-Myers Squibb til deltagelse i en radiologi- og kræftkonference i England til september. 

Peder Stougård, der er direktør for Dansk Plakatmuseum i Åbyhøj, har fået tildelt 20.000 kroner fra Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond. Pengene vil blive brugt til museets udstillinger her i 1998. Dronningen besøgte museet i påsken og blev især meget optaget af en udstilling af Per Kirkeby plakater. Ulla Axelsen er efter to års uddannelse ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet blevet en af landets første Masters of Public Health. 21 studerende – heraf 18 kvinder – har gennemgået MPH-uddannelsen, som skal afdække og løse problemer med folkesundheden. Gennemsnitsalderen for de 21 studerende er 45 år, og flertallet har en akademisk eller anden teoretisk grunduddannelse indenfor sundheds- og samfundsvidenskab eller humaniora. Jørgen Ougaard, 49-årig chef for Landbrugsrådets eksportpolitiske afdeling, bliver fra den 1.juli direktør for LOK, Landbrugets Oplysnings- og Kursusvirksomhed.